Rate this post

Top game khó đối với tôi:
1. A dance of fire and ice (~3 tiếng quay video ._.)
2. Muse dash (~48 phút)
3. Touhou (~20 phút)
4. Geometry dash (~17 phút)
5. Super hexagon (~2 phút)
6. Cytus – Cytus 2 (~ 5 phút)

Khó vãi l*n
•Nhạc:
1.
2.

Giúp Tiến hết trầm cảm: bạn đã giúp tôi hết trầm cảm vì bạn đã xem video

#tagbừa #hardgame

Tag: game phản xạ, game phản xạ, game khó, game điện thoại, game mobile, chơi Minecraft

Xem Thêm Bài Viết Game Mobile Khác: https://tảigame.vn/mobile

Nguồn: https://tảigame.vn